Asa maaga valun..

Asa maaga valun majyakada pahunie..
Geylis majya manavar ghaav galunie..
Pahun tujie manmohak katil adaa..
Me jaloh tujavar manapasun fidaa!!💏

Saang kunaala kai sayey,
Houss astey fasaychie,
Garaj tarie kai tula,
Maagey valun hasaychie!!💏

Tujhaa saath ahey ghod madur
Tujyaa passun man jaat nahie dur
Kasa samjavu yaa vedyaa manaala
Kitie prem keyla tarie kamicch ahey malaa!!💏

Spread the love @ CuteSMS.co.in