Asa maaga valun..

Asa maaga valun majyakada pahunie..
Geylis majya manavar ghaav galunie..
Pahun tujie manmohak katil adaa..
Me jaloh tujavar manapasun fidaa!!?

Saang kunaala kai sayey,
Houss astey fasaychie,
Garaj tarie kai tula,
Maagey valun hasaychie!!?

Tujhaa saath ahey ghod madur
Tujyaa passun man jaat nahie dur
Kasa samjavu yaa vedyaa manaala
Kitie prem keyla tarie kamicch ahey malaa!!?

Neha