Baat yaha nahi kie..

Baat yaha nahi kie..
Merey sandesh key bina apkah suryoday nahie hota
Baat ye hai kie, aap jaisey anmol logoh koh
Yaad kiye bina, meyra din shubh nahie jaata hey!🌅

Chandanie raat alvidaa keyha rahie hai,
Todisie havaa dasatak dey rahie hai,
Uthakar deyko nazaroh koh jaraa
1 piyarie sie subaha apakoh gud morning keha rahi hai🌅

Baharoh kaa samaa hota hey apakey aaney sey..
Phool kilatey hey apakie aahat sey..
Jiyaada mat soyiye janaab kyukie..
Har subaha hotie hai apakey muskuraney sey!!🌅

Neha