Chaitrachi soneyri paahat..

Chaitrachi soneyri paahat, navya swapnanchi navi laat
Navaa aaramb, Navaa vishvaas
navyaa varshachie hich tar kharie suruvaat
Gudipadvachya hardik shubechaa!!🎊

Navavarsha manajey chaitanyacha navaa sparsh,
Pratek shanie laabu de naa sampanaara sparsh,
Harshaney hou dey hey jivan sukie,
Gajbajun utu dey aayushyachi palakie!!🎊

Shikarey utkarshachi sar tumie karat rahavi..
kadi valun paahata amachie shubecha smarvai..
Tumchya iccha aakanshacha vel gaganala bidu dey..
Aai bhavanichya krupeney tumachya jivanaat manasarkey gadu dey!🎊

Spread the love @ CuteSMS.co.in