Christmas Marathi SMS

AAla pahaa naatal geuni aanand chohikadey
kelelyaa chukachi maafi manguyaa prabukadaey
Manaat daruyaa aasha sarva sukhi raahu dey
Suraat gaahuyaa darma gaaney madatichey!!
??Merry christmas!??

He christ jayanti va yenarey navin varsha
tumchyaa aayushyaat sukh, shanti,
samrudi, aarogya geun yevo hich shubechaa!!
??Naatalchya hardik shubechyaa!!??

Naatalchaa San..
Sukachii Udhalan..
Merri chirstmas!
Tumaala va tumchyaa kutumbaala
??Christmas chya kup kup shubechaa!!??

Neha