Christmas Marathi SMS

AAla pahaa naatal geuni aanand chohikadey
kelelyaa chukachi maafi manguyaa prabukadaey
Manaat daruyaa aasha sarva sukhi raahu dey
Suraat gaahuyaa darma gaaney madatichey!!
🎄🎆Merry christmas!🎅🎁

He christ jayanti va yenarey navin varsha
tumchyaa aayushyaat sukh, shanti,
samrudi, aarogya geun yevo hich shubechaa!!
🎄🎆Naatalchya hardik shubechyaa!!🎅🎁

Naatalchaa San..
Sukachii Udhalan..
Merri chirstmas!
Tumaala va tumchyaa kutumbaala
🎄🎆Christmas chya kup kup shubechaa!!🎅🎁

Spread the love @ CuteSMS.co.in