D 1st time I saww U..

D 1st time I saww U..
D heaart wispered “dtzz d one”❤

Iie lovee U moree dn Iie hve evr foundd a waay 2 saay 2 U!!?

Tayke maa handd n maa soull
Beczz itzz meantt 4 U!!?

Neha