Dekh Bhaai..

Dekh Bhaai..

Padhai mey kamie ho na ho..
Fayshion mey kohie kamie nahie honie chahiye!!✋

Akkhal badaam khaney sey nahie..
dokaa khaney sey aatie hai!!✋

Muskuraney vaaley sabra karr..
Jindagee apakie bi leygi!!✋

Neha