English Facebook Quotes

Noh maytter wht U doo..
Iie had crooz d world FOR some1 likee U!!💛

U hve NOO ideaaa how faast maa heartzz beaat..
Wheen I C U…💘

Love d perrson who saaw Youu..
Wheen u r inviesible!!😍

Spread the love @ CuteSMS.co.in