Halvie asataat maney..

Halvie asataat maney ji shabdani modali jaatat
Aan shabd asataat jadugar jyaanie manasey jodali jaatat!!☺

Jagachyaa yaa rangmanchavar asey vaavara kie..
Tumachie bumika sampalyavar suddha taalya vaajat rahilyaa pahijet!!☺

Kunirai yeun badal gadavtil,
Yachie vaat bagat basnyaapeksha swatach honarya badalaacha bhaag vhaa!
Shubh sakal mitraano!!☺

Neha