I realie hayte..

I realie hayte sayien sorrie..
But whn I doh I realie meaan it!?

Peoplee saay I have a bad aatitudee
I saay Fuuck-Inn!?

Maa atitude izz alwayzz bazed on
How U treaat me..!?

Neha