Love Whatsapp Marathi Status

Tujyavar rusna, tujyavar ragavna mala kadich jamla nahee
Karan tujyashivay maaja man dusrya koonat ramlach nahee!!?

Jevaa pasun akadu swapnaat yaala lagleee ahe
Teva paasun dil saala pustakaat lagat nahi rav!!?

Me aapala yaada khulaa bolto kulaas
pan jeev jadlaai maja tujavar, aahey ka tula bhaas!!?

Neha