Love Whatsapp Marathi Status

Tujyavar rusna, tujyavar ragavna mala kadich jamla nahee
Karan tujyashivay maaja man dusrya koonat ramlach nahee!!💏

Jevaa pasun akadu swapnaat yaala lagleee ahe
Teva paasun dil saala pustakaat lagat nahi rav!!👯

Me aapala yaada khulaa bolto kulaas
pan jeev jadlaai maja tujavar, aahey ka tula bhaas!!😍

Spread the love @ CuteSMS.co.in