Maran aaley..

Maran aaley tari chalel pan
Sharan janar nahi..🙏

Nahie konapude vaakala..nahe konapude jukala
Asa mard marathi raja shivraya ekalaa!🙏

Aj garaj aahey ti..
Shivrayanchya kaalaat petlelya marathi mansachi!🙏

Spread the love @ CuteSMS.co.in