Maran aaley..

Maran aaley tari chalel pan
Sharan janar nahi..?

Nahie konapude vaakala..nahe konapude jukala
Asa mard marathi raja shivraya ekalaa!?

Aj garaj aahey ti..
Shivrayanchya kaalaat petlelya marathi mansachi!?

Neha