Maran aaley..

Maran aaley tari chalel pan
Sharan janar nahi..?

Nahie konapude vaakala..nahe konapude jukala
Asa mard marathi raja shivraya ekalaa!?

Aj garaj aahey ti..
Shivrayanchya kaalaat petlelya marathi mansachi!?