Marathi Latest Jokes

Ti Sadyaa kaai karatey..??
:
:
;
:
:
:
Mumbai laa baandi gaastey ani gaavala alyavar line maratey!!?

Shaala, Timepass, Ti sadyaa kai karatey..
Ya saglya cinemavar bandi analie pahijel!!
:
:
:
:
darvarshi ami amcha pahila prem visaraycha prayatna karto
ani ye navnavin prakare tya premachie atvan karun deytat!!?

Sasubai apalya sainyatil javayala patra lihiley
:
“Majya mulila ekta sodun tumi titha simevar mauj masti karta aahat..
:
Gumaan lavkar majya poripashie yaa..Kahihi karab saanga pan sutti gya”
:
faujie javai ne sasubai la ek hand granade bomb sobat patra patavle ani lihiley
:
“Priya sasubai
Jar tumi ya bomb chi pin kochalie tar mala 13 divsachi sutti milu shakatey!!?

Neha