Marathi Romantic SMS

Ti asaave shaant niraagas, Me kitihee raagavlo tari
majyaavar prem karnaari, maajya vedanaa samajnaari
Dolyaatun aashru oghaley tari, Alghad tipanaari
Ti asaavi kalkalnaarya nadisaaraki, vaahat vaahat jaun shevati malach betnari!!

vaat paahashil tar aatavan banun yein..
Tujyaa ootavar gaaney banun yein..
Yevda manaapasun aatavn kar bag..
Tujyaa cheharyavar God haasya banun yein!!

Tujyasatich jagaychai malaa
Tujyach hrudayaat rahaychai malaa
Tujya sukaatil jodivar
Tujya dukaatil baagidaar hoychai malaa!!

Neha