Nanney farishtey soo gayey..

Nanney farishtey soo gayey..Kaali gatayey chaa gayey
Sukun sey aayey nindiyaa tuje..Meethey sapano kie duniyaa sajey!!?

Apaney andar key ahankaar koh nikal kar swayam koh halka karey..
Kyukie unchaa wahie utataa hey joh halkaa hota hey!!?

Sapaney wahie nahi hotey hey joh hum sotey hue dekatey hai..
Balki sapaney woh hotey hey joh humey soney nhai detey!!?

Neha