Naxiidar kathivarie reshami vastra..

Naxiidar kathivarie reshami vastra, Tyachyavar chandicha lotaa
Ubharunie marathie manachie gudi, Sajara kariyaa haa gudi padwaa
Nutan varshachya kup kup shubechaa!🎉

Shrikhan chie puri, Raisam chi gudi
Niemba cha paan, navien varsha apnas jaau chaan
amchya savranchya tarfey, kup kup shubechaa!!🎉

Aaramb hoi chaitramasichya, Gudyaa-toraney san utsavacha
Kaval muki gaalu Godacha, Sajara din ho gudipadvyacha!🎉

Spread the love @ CuteSMS.co.in