Ii knww Ii hadd bin stupied

Ii knww Ii hadd bin stupied
Ii knww Ii hadd hurrt u
But theere izz onee din Ii dunn knww yet,
wiel U 4givee me?
Ii m soo sorrie babbie!?

Ii fiel bad 4 maykin U sadd
Ii fiel guiltie 4 maykin U guiltie
Ii m soooh sorriee babie
plzzz 4givee me!?

Ii cravee 2 see d smiele onn urr face,
Ii cravee 2 bee in urr armzz, maa favoritee place,
Ii knww whaat Ii did wazz totalie wroong
butt plzzz 4givee me babie, itzz bien too lonng.?

Aaley kitie geley kiti..

Aaley kitie geley kiti
udun geyla barara…
Samplaa nahie anie sampnaar he nahie..
majya shivrayachaa dararaa!
Jai maharashtra jai shivraya!?

Marathaa raja maharashtracha
mhanati saarey maja maja
ajahie gavrav geetey gaati
ovaluni pancharati
Toh fakt “raaja shivchatrapati”
||Jai jijaauu… Jai Shivaraya||?

Marathi sahasaa kadie peytat nahi..
Ani peytaley ki vijat nahie!?