Prem manje vanva..

Prem manje vanva houn jalat jaana..
Prem manje jangal houn jalat jaana!!😍

Kup prem karto tujyavar, satya ye janun bag
Ekdaa tarie malaa tu apala manun bagh!!😍

Saglyan peksha vegali ani sundar tu nakkich ahes..
Pan tyapekshahi sundar tuja majya ayushyaat asna ahey!!😍

Spread the love @ CuteSMS.co.in