Prem manje vanva..

Prem manje vanva houn jalat jaana..
Prem manje jangal houn jalat jaana!!?

Kup prem karto tujyavar, satya ye janun bag
Ekdaa tarie malaa tu apala manun bagh!!?

Saglyan peksha vegali ani sundar tu nakkich ahes..
Pan tyapekshahi sundar tuja majya ayushyaat asna ahey!!?

Neha