Sabasey khush vyaktie..

Sabasey khush vyaktie woh hey..
Joh dusaroh kie khushie koh badawa deyta hai!!☺

Khushie key liyey kaam karogey toh khushie nahie mileygi..
leykin khush hokr kaam karoge toh kushie jarur mileygi!!☺

Khaash suraj kie bi biwie hotie..
Toh usey bi todaa control mey rakatie!!☺

Neha