Sachaa dost wahie hotaa hai..

?Sachaa dost wahie hotaa hai..
Joh tab humara saath deta hai, jab sab saath chod detey hai!!?

?Kisie par barosaa karoh toh akiri saans tak karoh..
Yaa toh ek saccha dost paaoge ya toh ek achhie shiksha!!?

?Apaney dushman koh hajaarey mokey do ki woh tumara dost ban jaaye,
Aur apaney dost ko ek bi aisa moka na dey ki woh tumara dushman ban jayey!?

Neha