Sachaa dost wahie hotaa hai..

👫Sachaa dost wahie hotaa hai..
Joh tab humara saath deta hai, jab sab saath chod detey hai!!👫

👫Kisie par barosaa karoh toh akiri saans tak karoh..
Yaa toh ek saccha dost paaoge ya toh ek achhie shiksha!!👫

👫Apaney dushman koh hajaarey mokey do ki woh tumara dost ban jaaye,
Aur apaney dost ko ek bi aisa moka na dey ki woh tumara dushman ban jayey!👫

Spread the love @ CuteSMS.co.in