Sad Marathi SMS

Manatle saare kahi samjun sangnyasati
Samor mansasarka manus asava
Itkech nave tar tya mansalahu
Man asava lagta sagla samjun gyala!!

Haslo pan tujyasatich..
Khelaat rangtana harlo pan tujasatich,
Nashibaat vaaycha te me boglai kadich
Chatke unaatale pan sahan kartoi tujasatich!!

Ashi asavi ti
Me kitipan ragavlo tari majavar prem karnari
Majya vedana samajnari, ashru olgal ley tari algad tipnari
Ti asavi khalkhal naarya nadisarki
Vaahat Vaahat jaun shevti malach yeun betnari!!
Ashi asavi ti!!

 

 

Neha