Sahavaasat tujyaa..

Sahavaasat tujyaa..Vaakya maitrichi chan samajli
saangatie tu astaa..jagnyachie reet janu maz samajlie!?

Maitrie karat asaal tar, divyatalya pantie sarakie kara
Andaarat jey prakaash deil, hrudayat ek asa mandir kara!?

Changaley kutumb ani jeevala jiev deynarey mitra beytaney
Manjey dusarey kahie nasun, Jivantapanich milale la swarg ahey!?

Neha