Sang shyam sundaras..

Sang shyam sundaras kai jaley, Rang taklyavina kuna na sodley
Jyas tyas rang rang lagaley, Ektich vachshil kai tu tari
Radikey jara japun jaa tujya gharie!!?

Holie re holiee..khavaa purnachiee poliee
Holichya kup kup shubehchaa!!?

Rang saatley mani antariee..
Udhalu tyana nabi chala, aala aala rang utsav haa aala!!?

Neha