Sang shyam sundaras..

Sang shyam sundaras kai jaley, Rang taklyavina kuna na sodley
Jyas tyas rang rang lagaley, Ektich vachshil kai tu tari
Radikey jara japun jaa tujya gharie!!🎊

Holie re holiee..khavaa purnachiee poliee
Holichya kup kup shubehchaa!!🎊

Rang saatley mani antariee..
Udhalu tyana nabi chala, aala aala rang utsav haa aala!!🎊

Spread the love @ CuteSMS.co.in