Sarva shree ganesh..

Sarva shree ganesh baktanna namaskar
Anie shree ganeshh kripaa drushtie sadaiva
Tumchyaa patishie rahaviee..
Hichh shree ganeshacyaa charanie praatanaa!
Sankashti chaturthi chya hardik shubecha!?

Vandan karato ganraayala..
haath jodatoh varad vinayakaala..
Prartana kartoh gajaananla..
Sukie tev nehamie..
Sarva ganesh baktanna “Sankashti chaturthi chyaa kup kup shubecha”?

Neha