Vaavas tu shataayushi..

Vaavas tu shataayushi..Vaavas tu dirgayushi
He ek maaji iccha…
Tujya bhaavi jivnasati vadhdivsachya shubecha!!?

Amchyaa shubechani vadhdivsacha ha shan
ek san hou de hich sadicchaa!
Vadhdivsachya kup kup shubecha!?

Naatey apalyaa preymache divsan divas asech pulavey
vadhdivshie tujyaa..tu maajya subecha chya paavsat bijavey
Vadhdivsachya kup kup shubecha!!?

Tujyaa vaaddivsachya bet manun..

Tujyaa vaaddivsachya bet manun hey ekach vaakya
Mee tula visarna kadich nahie shakyaa..
Vaaddivsachya lakh lakh shubehchaa!?

Vhaavas tu shataayushi.. Vhaavas tu dirgaayushi
He ekach maaji iccha..Tujiyaa bhavi jivanasati
vaadhdivsachya subechaa!!?

Shaasvath Shubechaach mansaala yaa janmaath tasech
Pudil Janmaat dekil upyogie padtaat.. bakie saara nashvar aahe
Manun vaaddivsachya ya shubdini tumala barpur shubechha!!?