Joh log keyhatey..

Joh log keyhatey hey kie woh vyast hey,
Vaastav mey woh asta vyast hai!

Acchey kitaabey aur acchey log
Turant samaj mey nahi aatey, unne padna padta hai!

Sabra rakh dost,
Teyri kadar ussey waqt batayega!

Duniyaa mey rehaney..

Duniyaa mey rehaney kie sabse achie doh jagaha
Yaa toh kisikey dil mey..ya kisie kie duhaahon mey!😍

Bahut he aasan hey jami pey aalishan makaano koh banaa leyna
dil mey jagah bananey mey zindagie gujar jaaya krtie hai!☺

Dushmanoh key khemey mey chal rahie thi merey katal kie saazish
mey pahuchaa toh woh boley “yaar teyrie umra bahut lambie hai”!😉