Special Marathi Jokes

Aaj kaal pahilechi poraa kesana Gel laahun
full modeling karat shaalet jaatat,
Ani ek amchaa jamaana asaa hotaa jevaa
amchi aai kobryacche tel laaun asaa bhaang padaychi
ki chakrivaadal jaree aaley tari..
Ekadche kess tikadey jayache nahi!!

Jyaa mulilaaa “chaar – chaar” boyfriend
ahet ti pan mhantey..??
:
Prem aandaley asatey??
:
:
Aaga baai tu jey kela tyala
Aandhaa dundi firing boltat g!!

Kaheee mulinaa kiss wala smiley manjey
satyanarayancha prasaad vatato,
Saglyanaa vaatat sutataat agadi anolki mulala sudda,
Ani jyaa mulaana milato tyaana vatata apan
laai special aahe,
Aata yaala kon sangar ki toh sheera top barun kela hota!!
hahahahahaha

Neha