Tevtya pantyanie tejachie..

Tevtya pantyanie tejachie aaras mandavi
Shubh dipawalichya swagatasati rangoli baharun jaavi
Shubh dipawalichya pahati sandesh asava samrudicha
Ghargharat deep ujjlava, Aakanshachya trupyicha ani samadhanacha!?

Aakash kandil laavuni gharie..
Anandachey toran baanduniyaa daarie..
Shubechanchi rangoli kaadun daarie..
Jalohshaat karuyaa diwali saajarie!?

Deep petavun aanandachey, karu saajarie dipawali
Swagat karuya laxmiche ya galun rangeet rangoli
Tejachie aarati karuya harshaney, ulaasaney
samrudihi hasat yeil sonyachya padkamlaney
dipawalichya kup kup shubecha!?

Neha