Toh shan deykil shanbar..

Toh shan deykil shanbar apalaa asatoh
Anie shanatach mag parakaa hotoh
Shan molaachey jagun ghe, saarey kahie maagun ghey
Janaarya tya shanaana aatavanchey motie de!?

Saptarangi Indradhanuchi pratima tumachey jivan,
Prateykachya rangaat ranguni japvaa tyachey man,
Asaach sadaiva vasant hrutu Puloo tumachyaa anganie,
Yaach shubechaa amachyaa houti
Tumchyaa vadhdini agapith shubechaa!!?

Etar divsan sarko astoh haa he divas..
Tasaach ugavtoh ann tasach maavalto..
Tarhi tyaavar astoh navyaa navticha tajela..
Yaa divsahi ugavnaara surya geun yetoo asheychya navyaa kirnancha najraana..
Tyavar asatey navin varsachi Navaali ann soneyri swapnanchi jalaali..
Manunach etar divsansarkach nasatoh ha divas..
Toh asatoh navyaa varshacha aramba navya swapnaana praaramba!!?

Neha