Tujyaa vaaddivsachya bet manun..

Tujyaa vaaddivsachya bet manun hey ekach vaakya
Mee tula visarna kadich nahie shakyaa..
Vaaddivsachya lakh lakh shubehchaa!🎂

Vhaavas tu shataayushi.. Vhaavas tu dirgaayushi
He ekach maaji iccha..Tujiyaa bhavi jivanasati
vaadhdivsachya subechaa!!🎂

Shaasvath Shubechaach mansaala yaa janmaath tasech
Pudil Janmaat dekil upyogie padtaat.. bakie saara nashvar aahe
Manun vaaddivsachya ya shubdini tumala barpur shubechha!!🎂

Spread the love @ CuteSMS.co.in