Tujyaa vaaddivsachya bet manun..

Tujyaa vaaddivsachya bet manun hey ekach vaakya
Mee tula visarna kadich nahie shakyaa..
Vaaddivsachya lakh lakh shubehchaa!?

Vhaavas tu shataayushi.. Vhaavas tu dirgaayushi
He ekach maaji iccha..Tujiyaa bhavi jivanasati
vaadhdivsachya subechaa!!?

Shaasvath Shubechaach mansaala yaa janmaath tasech
Pudil Janmaat dekil upyogie padtaat.. bakie saara nashvar aahe
Manun vaaddivsachya ya shubdini tumala barpur shubechha!!?

Neha