Tujyashie boltana asa vatata kiee..

Tujyashie boltana asa vatata kiee haa sanvaad kadi sampuch naye,
Tujyakadey pahatana asa vatata kie he najara najar kadi tambuch naye,
Ani tuja agadi ojartaa sparsh jala kie vatatey,
Konitarie manavarun morpiece firvat ahet!?

Jitey tu..Tithey me,Asa janu taraav jalay
Aplyala ekatra bagnyacha aata saglyana sarav jaalay
Swatacha vegla vichar karana majyasati ashakya jaalay
Etaka apala astitva ekmeykaat mislun gelay!!?

Prem manaje janmo janmache atut rahatey,
Jey mukya bhavnanchya shabdat jagat rahato,
Prem manajey janu thanditala bedund gaar vaara,
Premacha sparsh hotaach angavar yenara shahara!!?

Neha