Ur kizz beatzz..

Ur kizz beatzz everie sweet thing
DAT izz foundd on d earth!?

Lovee izz bliend..Bee verie kiend
Whn I kizz U..Pleazz dun miend!?

Iie feel alieve whn I kizz U!?

Neha