Vaadalaat pantyancha ghar banat nahie

Vaadalaat pantyancha ghar banat nahie,
Radlyaney bigadlela nashib banat nahie,
Jag jignyachie himmat teva,
Ekdaa harlyaney konie fakir hot nahie,
Ekdaach jinklyaney konie sikandar hot nahie!!?

Manuss vait nasato,
Mansavar yenarya paristithi vaait astey,
Changalya karmaney ti badlat yete,
vait paristithit saat deynari mansa
Natyachi asot va nasot,
Tich karie apali mansa asataat!!
Shub ratri!!?

Pratek ghosta manaasarki gadalie,
Tar jivanaat dukh uraley nastey..
Aniee..
Dukach uraley nasatey tar..
Sukh konaala kalalech nasatey!!
Shub ratro friends!!?

Neha