Whatsapp Status in Marathi


Pahilya pavsapeksha anubhavle pavsaale adhik mahatvache astat

Ti mhantey tujya gharla swarga banven.. kara tar,
Banvayla tila varan baat pan yet nahi..pan confidence tar bagaa!!

Jar kara prem asel tar dusara konta vyakti avadat nahi..
Aavadlach tar tey kara premach nahi!!

Neha