Yaa Janmadinachya..

Yaa Janmadinachya shub shannani
Apalie saarie swapney saakar vaavi
Ajcha vadhdivas aplyasati ek anmol atvan taravie..
Ani tyaa atvanine apaley ayushyaa
Adikadik sundar vaavey hich shubecha!!?

Aaj tujaa vadhdivas..
Laak laak shubechaa..
Jya jyaa apekshilya tyaa saarya purna hovot iccha
Bhavie aayushya ani pragatie sati kup kup shuebchaa!?

Pratek shabdaney tujya maifilichey geet vaavey
Sur tujya maifilichey dur dur jaavey
Tujyapudey tenganey vaavey tyaa unch ambaraney
Saath tuji dyaavi yashachya pratek shikaraney
Baagdavey tu nabie uncch udaavey tu
banun moti sundarsa shimpalyat padavey tu
Vadhdivsachya kup kup shubecha!?

Neha